Jani Lindroos Ajatuksia&Pohdintoja

ERI SÄÄNNÖT TILANTEESTA RIIPPUEN

Usein meille lapsena opetetaan ja uskotellaan, että säännöt, olivat ne sitten lakeja, sopimuksia sanktioita tai sallittuja asioita, olisivat samat kaikille. Kuitenkin kun kasvamme aikuisemmaksi, ja mitä enemmän pysähdymme katsomaan miten maailma oikeasti toimii, huomaamme ettei se aina oikeasti niin olekaan. Aivan kuten Joulupukkia täydellistä samanarvoisuutta ja oikeudenmukaisuutta, kuten samoja sääntöjä kaikille ei ole olemassa. Lisäksi meidät on niin hyvin ohjelmoitu, tai saatu kiireiseksi tai muiden asioiden pariin, ettemme edes huomaa, tai kiinnitä huomiota moneenkaan asiaan. 

 Lapsena meille monille kerrotaan Korvatunturin Joulupukista. Lisäksi useimmille opetetaan hyviä tapoja ja miten olemme samanarvoisia, kuten ovat lait ja säännöt meidän kohdallamme. Joulupukin kohdalla totuus valkenee melko varhain, mutta jälkimmäisen asian kohdalla menee yleensä huomattavasi pidempään. Monesti olemme vielä aikuisenakin niin hyvin ohjelmoituja, että emme edes huomaa tilanteiden samankaltaisuuksia ja asenteiden tai sääntöjen eroavaisuuksia. Seuraavaksi otan esille joukon esimerkkejä asioista. Niissä ei ole tarkoitus ottaa kantaa puoleen tai toiseen, vaan nostaa esille erilaiset asenteet ja suhtautumiset eri tilanteissa riippuen osapuolista. Itselläni myös on vahvoja ja selkeitä ajatuksia tietyistä asioista, ja edelleen näitä pohdittuani huomaan itsekin joissakin asioissa ajattelevani vastaavasti.

Ensimmäiseksi esimerkiksi otan ajankohtaisen pakolaiskriisin. Meille kerrotaan mediassa miten huono asia on eri EU-maiden erilainen suhtautuminen, ja miten meidän tulisi ottaa ihmisiä vastaan ja kotouttaa ne onnistuneesti. Lisäksi median toimesta mustamaalataan esimerkiksi Unkaria joka käytännössä on sulkenut rajojaan ja rakentanut fyysisiä aitoja rajalleen. Samoin jopa itse paavi on median lisäksi kritisoinut presidenttiehdokas Donald Trumpia siitä miten hän on puhunut aidan tai muurin rakentamisesta Meksikon vastaiselle rajalle. Mediassa ja meidän mielissämme huomattavasti vähemmällä huomiolle ja kritiikin kohteeksi on joutunut esimerkiksi Israelin muurin rakentaminen ja alueiden aitaaminen, tai muiden varakkaiden maiden ottamien pakolaisten määrä. Tai miksi Saudi-Arabiaa ei kritisoida uskonnollisten juhlien telttakapasiteetin käyttämättä jättämisestä pakolaisten vastaanotossa, tai muutenkaan erittäin jyrkästä asenteesta maahanmuuttoon kun vertaa esimerkiksi Unkarin saamaan uutisointiin. Esimerkkejä asiasta löytyisi enemmänkin, esimerkiksi Aasian suunnasta.

Toisena esimerkkinä voisi olla Yhdysvaltojen ja Venäjän toimet ja reaktiot niihin. Venäjän toimet Krimillä ja Ukrainassa ovat saaneet suurta mediahuomiota ja käsittämättömän paljon negatiivista uutisointia ja mustamaalaamista. Muistelkaapa oliko samanlaista uutisointia kun Yhdysvallat hyökkäsi Irakiin, tai kun se on ollut mukana hallinnon vaihdoissa eri maissa samalla alueella? Tässä ei ole tarkoitus ottaa kantaa itse asioihin, vaan tuoda esiin miten meille on muodostettu selkeä kuva miten jotkut maat ovat hyviä ja toiset pahoja. Lisäksi ylimääräisenä esimerkkinä voisi mainita miten Bin Ladenin ”hakeminen” oli hyvä asia, mutta miten sivuutettiin kokonaan aihe, että oikeastaan vieraan maan erikoisjoukkojen sotilaat tunkeutuivat ilman lupaa toisen valtion alueelle ja tappoivat siellä ihmisiä. Samankaltainen periaatteellinen kysymys on löydettävissä kun ilmaiskuissa lennokeilla on tapettu terroristeja, jolloin joukossa on ollut niin siviilejä, esimerkiksi hääseurueita tai lääkäreitäkin. Mutta miten paljon kritiikkiä asiasta on mediassa esitetty? Asiasta uutisoitiin lyhyesti, mutta keskustelu loppui siihen. Eikä tässäkään ole kysymys kritiikistä lennokeilla tehtäviin iskuihin, vaan erilaisesta uutisoinnista ja asenneilmastosta tilanteesta riippuen. Itse iskuista voidaan keskustella eri tekstissä tai tilanteessa.

 

Vastaavan kaltainen esimerkki on miten Pohjois-Korean tai muutaman muun valtion ohjus- tai asekokeet tuomitaan hyvin jyrkästi ja näkyvästi, mutta vastaavasti muut maat saavat kehittää aseitaan aivan vapaasti. Tai ainakin saavat tehdä niin huomattavasti vapaammin. Lisäksi moniko näistä hyvistä tai pahoista valtioista on oikeasti suurimpien asekauppiaiden listalla ja keiden valmistamilla aseilla aiheutetaan eniten tuhoa ja ihmisuhreja. Tämäkin asia on melko hyvin saatu pois mielistämme.

Seuraavan esimerkin voisi ottaa kotimaasta. Perussuomalaisten nousu oli uhka vanhoille suurille puolueille ja perinteisille asetelmille. Nyt tilanne on hieman lieventynyt, mutta edelleen asenne ja uutisointi ovat hyvin erilaista asian suhteen, mikäli asian sanoja on tuosta puolueesta verrattuna esimerkiksi presidenttiimme, tai muuhun tahoon, vaikka sanomisen sisältö olisi hyvinkin samankaltaista. Myös poliittisessa korrektiudessa ja suvaitsevaisuudessa on hyvinkin suuria eroavaisuuksia tilanteen tai sanojan suhteen. Esimerkiksi vähemmistöjen asiaa saa ajaa hyvinkin vahvasti, ja vahvoilla sanankäänteillä. Mutta mikä olisikaan reaktio, mikäli enemmistön edustaja puhuisi samalla tavalla, ja ajaisi enemmistön etuja yhtä vahvasti ja vahvoin sanankääntein? Uskaltaisin väittää, että näkyvyyttä tulisi, eikä se olisi kovinkaan positiivista.

Media voitaisiin ottaa yhdeksi esimerkiksi myös. Meillä kerrotaan usein miten rajoittunutta ja kontrolloitua se on esimerkiksi Venäjällä tai Kiinassa. Enkä yritä väittää ettei se olisi. Mutta vastaavasti vaikka meillä lännessä on useampia yrityksiä, ei meillä kerrota miten niistä ylivoimaisesti suurin osa on vain muutaman yrityksen ja tahon omistuksessa. Eli se on meilläkin melko keskittynyttä ja tarvittaessa myös kontrolloitua. Tuosta esimerkkinä voisi ottaa uutisoinnin, ja sen sisältämien pakollisten asioiden mainitsemisen ja rajoitusten esimerkiksi Yhdysvalloissa Irakin sodan suhteen. Ja tarkkaavainen uutisten seuraaja on varmasti huomannut, miten moni uutinen tulee ”suoraan putkesta läpi”. Ainoastaan on suoritettu käännös kieleltä toiselle ilman mitään muutoksia.

Viimeiseksi esimerkiksi voitaisiin ottaa talous ja raha. Pidämme esimerkiksi saksalaisia ahkerina ja tunnollisina, jotka hoitavat velvollisuutensa ja velkansa, mikä näkyy esimerkiksi korkojen muodossa. Kreikkalaisia pidämme huomattavasti vähemmän ahkerina ja hiukan epäluotettavampina, jotka eivät ole hoitaneet talouttaan lainkaan niin hyvin. Itseämme pidämme selvästi lähempänä saksalaisia kuin kreikkalaisia. Saksa on esiintynyt myös tiukan kurin puolestapuhujana EU:ssa muutaman muun maan kanssa. Kreikka on historiansa aikana jättänyt velkansa maksamatta aikaisemminkin. Mutta kun tarkastelemme Saksan historiaa, eivät sen omat toimet ole aivan sen maineen ja asenteen veroisia. Eli Saksa on ollut sotien jälkeen vaatimassa hyvinkin suuria korvauksia Ranskalta, ja valvonut tiukasti niiden maksamista. Kuitenkin se itse on saanut huomattavia velkahelpotuksia ja velkojen anteeksi antoja maailmansotien jälkeen, sekä huomattavaa taloudellista tukea, mikä oli osaltaan nostamassa sitä nykyiseen asemaansa. Lisäksi Saksa oli itse ensimmäisten joukossa rikkomassa EU:ssa asetettuja rajoja talouden suhteen. Kreikan tukipaketeista, tai uusista lainoista suuri osa on myös mennyt saksalaisille pankeille, eli he ovat olleet maksattamassa pankkiensa pelastamista muilla euromailla. Lisäksi esimerkiksi Deutsche Bank on finanssikriisin puhjettuakin ollut rajummalla velkavivulla toiminnassa ja huomattavasti suuremmalla johdannaispositiolla kuin paljon parjattu Lehman Brothers sen hakeutuessa konkurssiin. Eli en ole väittämässä etteivät saksalaiset olisi tunnollisia tai ahkeria, mutta tietyissä asioissa on lievää kaksinaismoralismia. Samankaltaista asennetta on havaittavissa myös meidän omassa toiminnassamme. Olemme olleet kärkkäästi vaatimassa tiukkaa linjaa Kreikan suhteen, mutta emme ole saaneet juuri mitään aikaiseksi oman velkaantumisen hillitsemiseksi.

Kaksinaismoralismia löytyy myös itse pankki- ja talousjärjestelmästämme. Esiinnymme lännessä kapitalismin ja markkinatalouden vankkoina puolustajina. Kuitenkin finanssikriisin ja sen hoidon yhteydessä ovat nuo ajatukset olleet melko kaukana todellisuudesta toimien suhteen. Toimilla on puolusteltu järjestelmän pelastamisena, mutta se ei selitä erikoista toimien jakoa kapitalismin ja markkinatalouden, sekä sosialismin välillä eri tilanteissa. Moraalin kannalta oleellisia kysymyksiä ovat myös se miten monista rikollisista ja laittomista toimista pankit ovat jääneet kiinni vuosien saatossa. Oli kyse sitten asuntolainojen sotkuista ennen finanssikriisiä, kyseenalaisista luotottamisista, rahan pesusta huumeiden tai muiden osalta, veronkierron avustamisesta tai korkojen tai kullan ym. manipuloinnista. Mitkä ovat olleet seuraukset tai toiminnan tai järjestelmän muutokset, että jatkossa samoilta asioilta vältyttäisiin?

Tuorein esimerkki voisi olla salaisen tiedon käsittelyyn liittyvät asiat, joista joidenkin tahojen mielestä tuli erikoinen päätös viime päivinä. Enemmän asiaan perehtynyt voisi kommentoida tarkemmin, mutta hieman erikoisia piirteitä tapauksessa kyllä on.

Tässä oli muutama esimerkki pohdittavaksi asian suhteen. Muita vastaavia tai aivan erilaisia esimerkkejä löytyisi varman monia muitakin, etenkin kun otetaan huomioon pienemmät asiat. Jo kohtelias käytös ja sen edellyttämä toiminta ajaa tietyissä tilanteissa ristiriitojen keskelle. Ne eivät ole niin vakavia, mutta moni menee meiltä ohi täysin tiedostamatta. Mutta kun hetkeksi pysähdyt pohtimaan niitä asioita, alat huomata niitä entistä helpommin, myös omalta kohdaltasi.

Mitä tulee propagandaan tai mielipiteiden ohjailuun, että kyseisiä asioita on mahdollista toteuttaa, niin täytyy todeta niiden voivan oikein hyvin. Ne eivät ole niin ”karkeita” kuin natsien toimesta, Neuvostoliitossa tai Pohjois-Koreassa. Mutta edelleen ne voivat hyvin, eikä suuri osa ihmisistä edes huomaa toimintaa. Levityskeinot ovat nykyään myös huomattavasti monipuolisemmat kuin aikaisemmin, kiitos internetin ja muiden uusien sekä entistä levinneiden vanhojen kanavien myötä. Esimerkkeinä voisi mainita viime vuosilta Irakin ”joukkotuhoaseet”, Ukrainan tilanne (molemmat puolet), Tukipakettien tai tiettyjen päätösten nopea läpivienti, Brexit äänestyksen kampanjointi. Esimerkkejä on helppo löytää lisää, mikäli niin haluaa. Toki myös nykyään on mahdollista saada tietoa useammista lähteistä huomattavasti helpommin, jolloin esimerkiksi hyvin erilainen uutisointi samasta asiasta tulee hyvin esiin. Valitettavasti meillä usein vain on tapana normaalisti käyttää tiettyjä samoja kanavia tai palveluita, jolloin erilainen näkemys ja lähdekritiikki saattaa jäädä melko ohueksi.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

3Suosittele

3 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (3 kommenttia)

Käyttäjän paavonevalainen kuva
Paavo Nevalainen

Hyvin puhuttu! Itse näen EU:n, euron, ja kansainvälisen kaupan eräänlaisena jatkuvan kasvun iltasatuna, jota kertomalla ja johon uskomalla sen toivotaan toteutuvan. Mukaan liittyy monisolmuinen kimara mm. väheksymällä järkkymättömiä esteitä kuten väestönkasvu.

Toinen hankala solmu on edistyksellinen demokratia, meidän kun pitäisi yhtenä miehenä päästää siitä muka irti ja antaa talouden ja vapaakaupan ohjailla isoimmpiakin laivoja. Ja sitten kun Hollannissa, Krimillä ja Englannissa äänsestetään pikkuisen väärin, niin poru on kova. Väärinäänestyksiä on muitakin, Irlanti ja Islanti tulevat mieleen, mutta näistä vaietaan.

Minusta koko perustarina on väärin. Tulevaisuus on pienempi ja köyhempi kuin ennen, pysyvästi. Meitä on pikkuisen liikaa, ja se velvoittaa pitämään huolen toisistamme. Ja samalla tietysti on jonkin verran yksinkertaistettava yhteisten asioiden hoitoa.

Käyttäjän PetriPirskanen kuva
Petri Pirskanen

Ja toinen juttu on että ihmiset olisivat samanarvoisia.. nyt en tarkoita sukupuolta tai homoja vaan ihan vaikka minua ja sinua.. voin lyödä vetoa että olet arvokkaampi Suomelle kuin minä.. en tiedä ootko niin paljoa että oikeudessa meitä tuomittaisiin erilailla.. mutta työelämässä meidät erotettaisiin.. Tämän oppii lapsi siinä viimeistään koulussa. Jossa opettaja pistää väkisinkin oppilaat eriarvoisiis lokeroihin..

En jatka enempää muuten tästä tulisi jo oma blogi-kirjoitus... tajusitte pointin mitä hain..

Käyttäjän JaniLindroos kuva
Jani Lindroos

Viime päivien tapahtumien johdosta päätin kirjoittaa muutaman kohdan päivityksen siältäen muutaman esimerkkitapauksen.
Tuo löytyy täältä

http://janilindroos.puheenvuoro.uusisuomi.fi/21992...

Toimituksen poiminnat